[EED] เอาล่ะ

posted on 01 Dec 2011 00:40 by noxnox
 
 
 
 
 
 
เลื่อนเวลาปิดเอนทรี่เป็นตีหนึ่งของวันที่หนึ่งธันวาคม
 
 
 
ถึงเวลาที่ตรูจะยุ่งกว่าเดิมสิบเท่าแล้ว
 
ถึงเวลารวบรวมการบ้านขงทุกคนแล้ว
หวังว่าฉันจะได้เห็นอะไรที่มันน่าทึ่ง ๆ บ้างนะ
 
 
 
 
 
หมายเหตุจาก ผปค
 
เอาเป็นว่าอยากให้ทุกคนใจเย็น ๆ นะคะ
เอนทรี่การบ้านใครที่ ศจ ไปคอมเม้นให้แล้วถือว่าตรวจแล้ว
 
แล้วเราจะทำการรวมธงให้เป็นบ้านค่ะ
แต่คะแนนที่จะรวมไว้ในหน้าเพจเป็นธงที่รวมของเฉพาะการบ้านรอบนี้เท่านั้นนะคะ
ใครที่ไปโดน ศจ คนอื่นให้หรือหักออกนั้นไม่เกี่ยว 55555
 
ปล เนื่องจาก ศจเองเนี่ย เป็นพวกกรองคำพูดไม่เป็น ...
คอมเม้นอาจจะไม่เข้าหู แต่พี่แกไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรหรอก (ผปค ชอบแบบนี้)
 
ปลล สัญญาว่าจะอ่านให้ละเอียดทุกคนแน่นอนค่ะ